Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Οδηγός Κειμένου


Οδηγός Κειμένου για την «Ατζέντα της Ασφάλειας για την Κύπρο»

1.       Εισαγωγή

Θα ετοιμαστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή

2.       Στόχοι για την Ασφάλεια της Κύπρου – Πρόταση Πολιτικής

Θα ετοιμαστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή

3.       Ομάδες Εργασίας

Παρουσίαση των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας και της διαδικασίας υιοθέτησης των εισηγήσεων

4.       Θεματικές Ενότητες – Στρατηγικές Προτεραιότητες

Πυροπροστασία / Πυρομηχανική

Α&Υ στην Εργασία

Α&Υ στις κατασκεύες

Προστασία Υποδομών

Θόρυβος

Χημικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

 

Κάθε ομάδα σε λίγες γραμμές να παρουσιάσει τις θεματικές ενότητες που κάλυψε

 

5.       Για κάθε θεματική ενότητα

i)        Υφιστάμενη κατάσταση με αναφορά σε μετρήσιμα μεγέθη (ατυχήματα, ιστορία, γνωστές καταστροφές)

ii)       Όραμα για το μέλλον της Κύπρου στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα (σύντομο και περιεκτικό)

iii)     Οδικός χάρτης (Συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις που μπορούν να μας φέρουν στην επόμενη μέρα.  Αλλαγή πολιτικής; Ενίσχυση έρευνας; Καλλιέργεια κουλτούρας; Κοκ) Λάβετε υπ όψιν όλους τους «actors» και πως μπορούν να λάβουν μέρος.

 

6.       Οριζόντιες θεματικές ενότητες

Σχόλια σχετικά με:

Εκτίμηση Κινδύνου

Επικοινωνία της Ασφάλειας στην Κοινωνία

Καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφάλειας

 

7.       Συμπεράσματα
Θα ετοιμαστεί από τη Συντονιστική Επιτροπ

Special Issue in Risk Management, an International Journal with selected papers from the 2nd CSP Symposium in Man Made Disasters


Special Issue in Risk Management, a Journal of Risk, Crisis and Disaster (http://www.palgrave-journals.com/rm/index.html ) with selected papers from our forthcoming 2nd Cyprus Safety Platform Symposium in Man Made Disasters we have decided to extend the submission deadline to the 10th of January 2013

 

Please note that the Symposium will take place on Wednesday 30/01/2012.

 

Call for Papers: 2nd Cyprus Safety Platform Symposium in Man-made Catastrophes, EUC Cultural Center, Nicosia, Cyprus, Wednesday 30 January 2013.


Following the success of the inaugural, 1st Cyprus Safety Platform Symposium in Critical Infrastructure Protection, the Cyprus Safety Platform organises its 2nd Symposium on Man Made Catastrophes on 30th January 2013, in the Cultural Center of European University Cyprus, in Engkomi, Nicosia, Cyprus. 

 

Dr Alan Waring, a consultant and authoritative writer on major hazard risks, will deliver the Keynote Speech.

 

The impact of man-made catastrophes (e.g. mega-fires, explosions, environmental contamination, infrastructure damage etc) can have wider implications on social, economic, environmental levels. 

 

Researchers are encouraged to submit papers, posters, work-in-progress in the following areas:

 

  • Safety management and safety culture; the formal and informal structures and processes of managing major hazards
  • Major Hazards Risk assessment and risk management
  • Emergency preparedness and response, roles and responsibilities with emphasis on both site operator internal plans and facilities and State managed external services and their inter-working
  • Use of remote sensing & GIS before and during the catastrophe (hazards identification /monitoring/risk assessment: earthquake, floods, droughts, coastal erosion, landslides, air pollution-public health effects, coastal /inland water quality etc.)
  • Large Scale evacuation modelling and experimentation
  • Legislation and Funding: Mechanisms and Tools at both EU and Regional/National Levels for promoting, implementing and sustaining ‘Safety’ as well as research and innovation in the field
  • Explosions and their impact on structures
  • Post-mortem of catastrophes (Environmental Impact Assessment, Consequences to Biodiversity)

 

Participation in the Workshop is free of charge; arrangements for special prices have been made with local hotels for overseas participants. 

 

For further information and/or to submit your papers please contact the Organising Committee

 

·         Mr Pierantonios Papazoglou,                    Research Promotion Foundation

·         Dr Konstantinos Katzis,                              European University Cyprus

·         Mr Nicholas Paris,                                       Cyprus Civil Defence Department

·         Dr Tasoula Kyprianidou – Leontidou,      Department of Labour Inspection

·         Dr George Gregoriou,                                  University of Nicosia

·         Dr George Boustras,                                    European University Cyprus

 

at          and / or +357 22 713 157. 

 

Deadline for Submission of presentations and / or posters: 31/12/2012.