Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013

Οδηγός Κειμένου


Οδηγός Κειμένου για την «Ατζέντα της Ασφάλειας για την Κύπρο»

1.       Εισαγωγή

Θα ετοιμαστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή

2.       Στόχοι για την Ασφάλεια της Κύπρου – Πρόταση Πολιτικής

Θα ετοιμαστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή

3.       Ομάδες Εργασίας

Παρουσίαση των συμμετεχόντων στις ομάδες εργασίας και της διαδικασίας υιοθέτησης των εισηγήσεων

4.       Θεματικές Ενότητες – Στρατηγικές Προτεραιότητες

Πυροπροστασία / Πυρομηχανική

Α&Υ στην Εργασία

Α&Υ στις κατασκεύες

Προστασία Υποδομών

Θόρυβος

Χημικοί και Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

 

Κάθε ομάδα σε λίγες γραμμές να παρουσιάσει τις θεματικές ενότητες που κάλυψε

 

5.       Για κάθε θεματική ενότητα

i)        Υφιστάμενη κατάσταση με αναφορά σε μετρήσιμα μεγέθη (ατυχήματα, ιστορία, γνωστές καταστροφές)

ii)       Όραμα για το μέλλον της Κύπρου στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα (σύντομο και περιεκτικό)

iii)     Οδικός χάρτης (Συγκεκριμένες υλοποιήσιμες προτάσεις που μπορούν να μας φέρουν στην επόμενη μέρα.  Αλλαγή πολιτικής; Ενίσχυση έρευνας; Καλλιέργεια κουλτούρας; Κοκ) Λάβετε υπ όψιν όλους τους «actors» και πως μπορούν να λάβουν μέρος.

 

6.       Οριζόντιες θεματικές ενότητες

Σχόλια σχετικά με:

Εκτίμηση Κινδύνου

Επικοινωνία της Ασφάλειας στην Κοινωνία

Καλλιέργεια Κουλτούρας Ασφάλειας

 

7.       Συμπεράσματα
Θα ετοιμαστεί από τη Συντονιστική Επιτροπ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου